Historia obrazu

W maju 2011 roku podczas Nabożeństwa Wynagradzającego w Kościele pw. Św. Daniela w Chicago, zrodził się pomysł złożenia na Jasnej Górze daru Polski i Polonii w postaci obrazu Chrystusa Króla Polski. Nie trwało długo, kiedy to plan ten został zrealizowany.