Intronizacja

Nasza ojczyznapotrzebuje cudownej interwencji Bożej

Jezus Chrystus Król Polski to prawda, która nigdy nie zostanie zniszczona w sercach Polaków. Królowanie Jezusa Chrystusa na ziemi, ogłoszone przez Kościół w Encyklice „Quas Primas” .Również w przekazach do SB Rozalii Celakówny jawi się jako jedynego ratunku dla Narodu Polskiego.

Dlatego jest to zadanie, przed którym żaden Polak, tym bardziej chrześcijanin nie powinien się uchylać.