Modlitwy

Nasza ojczyznapotrzebuje cudownej interwencji Bożej

Jezus Chrystus Król Polski to prawda, która nigdy nie zostanie zniszczona w sercach Polaków. Królowanie Jezusa Chrystusa na ziemi, ogłoszone przez Kościół w Encyklice „Quas Primas” .Również w przekazach do SB Rozalii Celakówny jawi się jako jedynego ratunku dla Narodu Polskiego.

Dlatego jest to zadanie, przed którym żaden Polak, tym bardziej chrześcijanin nie powinien się uchylać modlić się aby to się dokonało.

AKT OSOBISTEJ INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Powtarzamy po każdym zdaniu słowa: Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców Zbawicielu Świata, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha Świętego zaprowadzasz na ziemi jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże Korząc się przed Twoim Majestatem, składam Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia.
Pragnę intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w moim sercu
Umiłowany Królu mój uznając Twoje panowanie nade mną, pragnę całkowicie i bez reszty zawierzyć Ci samego siebie i wszystko co mam: moją teraźniejszość i przyszłość, moje nadzieje i pragnienia, każde moje działanie i dążenie.
Uczyń ze mną cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jestem własnością i cały do Ciebie chcę należeć.
Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich moich sił pragnę: bronić Twego nade mną panowania i Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypełniać Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, mój Królu i Panie, wyznaję: Jezu, jesteś Królem! Jezu, jesteś moim Królem!
Daj mi poznać wolę Twoją, Panie! Oto jestem!
Maryjo, Królowo Polski, dziękuję Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować Naród Polski do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce.
Wspomagaj nas w walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detronizacji Jezusa Króla w naszym życiu społecznym i państwowym.
Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Amen

AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA W NARODZIE POLSKIM
Powtarzamy po każdym zdaniu słowa: Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu
Synu Jednorodzony Boga Ojca, Stworzyciela wszechświata, od którego wszystko pochodzi
Umocnieni Duchem Świętym, który nas oświeca i pociesza
Razem z Maryją Matką Bożą, Twoją Matką, Królową Narodu Polskiego, Królową Polski
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia
Uznajemy Cię uroczyście naszym Królem, Królem Narodu Polskiego!
Króluj nam Chryste w naszych sercach, rodzinach, wspólnotach, parafiach, w całym Narodzie Polskim!
Prosimy Cię nasz Królu i Panie:
Spraw, aby Polacy byli zawsze wierni Bogu Trójjedynemu, Krzyżowi i Ewangelii
W czasach szczególnego zakłamania i bałamucenia Narodu, w czasach mącicieli i fałszywych proroków, zlej na nas z niebios w obfitości dary Ducha Świętego, by zagubieni i błądzący Polacy nawrócili się, pokutowali i przyjęli w swoim życiu Ciebie jako jedynego Pana, Mesjasza i Zbawiciela
Ratuj Polskę, jej niepodległość i suwerenność wywalczoną krwią milionów Polaków
Zwalczaj złe zamiary wrogów Polski chcących doprowadzić nasz Naród do ruiny duchowej, moralnej i materialnej
Poślij zastępy Aniołów, razem z Michałem Archaniołem i Aniołem Stróżem Polski, by pomogły nam w walce o Polskę Chrystusową, wolną i niepodległą
Zachowaj naszą Ojczyznę w pokoju, abyśmy odważnie realizowali Twoje odwieczne plany, które masz względem Polski i Polaków w kraju i na obczyźnie
Spraw, byśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę i przebaczali sobie wyrządzone krzywdy
14
Broń nas przed zalewem pornografii, narkotyków, zepsuciem moralnym, przed wszelkim złem płynącym z mediów, przed bezbożnymi i nieludzkimi ideologiami wymierzonymi w męskość i kobiecość, w małżeństwo, w ojcostwo i macierzyństwo
Spraw, abyśmy Cię nie zasmucali grzechami popełnianymi przez nas współcześnie masowo: kłamstwem, zwątpieniem, zamykaniem serca na zbawienne napomnienia, łapówkarstwem, dzieciobójstwem, rozwiązłością, alkoholizmem, narkomanią, eliminacją Boga w życiu państwowym i społecznym, liberalizacją norm prawnych, detronizacją Ciebie
Daj nam jak najszybciej wybitnych mężów stanu, szczególnie przywódców duchowych i ojców Narodu, którzy przewodzić będą w odnowie moralnej Narodu Polskiego
Dopomóż, by wróciły do rąk Polaków zakłady pracy, ziemia i banki, a Polacy czuli się gospodarzami swojej Ojczyzny
Spraw, by Polacy nie potrzebowali spłacać lichwiarskich procentów od zaciągniętych pożyczek
Daj, abyśmy jak najrychlej dokonali uroczystej Intronizacji Ciebie Panie Jezu na Króla Polski z udziałem władz kościelnych i państwowych
Uczyń Polaków swoim świętym ludem. Spraw, by wszystkie narody ziemi zobaczyły, że Imię Pana zostało wezwane nad Polską, a Polacy zostali wybrani przez Pana, aby narodzić się na nowo w Duchu Świętym, wywyższać w swoim życiu Ciebie jako swojego Króla i ewangelizować inne narody
Jezu Chryste, Królu Narodu Polskiego, razem z Ojcem Niebieskim i Duchem Świętym, błogosław Polsce, wszystkim Polakom w kraju i na obczyźnie. Błogosław naszemu Państwu i Kościołowi katolickiemu. Błogosław polskie pola, wioski i miasta, błogosław nas w domu i w drodze, błogosław naszym poczynaniom i każdej pracy
Bądź uwielbiony nasz Królu i Panie! Przyjdź Królestwo Twoje!
Maryjo, Matko Boża, Królowo Polski, Pani Jasnogórska! Dziękujemy Ci, że doprowadziłaś nas do Intronizacji Twojego Jednorodzonego Syna w Narodzie Polskim
Raduj się i wesel Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła, która nigdy nie opuściłaś nas w potrzebie, która stanęłaś na czele swych dzieci w walce z mocami ciemności o królowanie Jezusa nad każdym człowiekiem, nad Narodem Polskim i nad wszystkimi narodami świata
Bądź uwielbiona Niewiasto obleczona w słońce królewskiej chwały Syna, która spieszysz nam z pomocą, by przygotować nas i wszystkie narody ziemi na powtórne przyjście Nieśmiertelnego Króla Wieków. Jezu nasz Krolu, przyjdź Królestwo Twoje. Amen

AKT INTRONIZACJI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
W RODZINIE/WSPÓLNOCIE/PARAFII/DIECEZJI
Powtarzamy po każdym zdaniu słowa: Jezu, mój Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia.
Królu królów i Panie panujących, któremu służą zastępy aniołów, świętych i wyznawców.
Zbawicielu Świata, zapowiedziany przez proroków Mesjaszu Królu, który mocą Ducha Świętego zaprowadzasz na ziemi jako w niebie rządy Boga Ojca – Królestwo Boże.!
Korząc się przed Twoim Majestatem, składamy Ci najgłębszy hołd czci i uwielbienia, . Powtarzają wszyscy
Pragniemy intronizować Ciebie, Nieśmiertelny Królu Wieków, w naszej rodzinie /wspólnocie/parafii/diecezji!
Umiłowany Królu nasz! Uznając Twoje panowanie nad nami, pragniemy całkowicie i bez reszty zawierzyć Ci nas i wszystko co mamy: naszą teraźniejszość i przyszłość, nasze nadzieje i pragnienia, każde nasze działania i dążenia
Uczyń z nami cokolwiek zechcesz, bo odtąd Twoją jesteśmy własnością i w całości do Ciebie chcemy należeć
Mocą Sakramentów, modlitwą, słowem i uczynkiem, za cenę każdego trudu i każdej ofiary, całym sercem, całą duszą i ze wszystkich naszych sił pragniemy: bronić Twego nad nami panowania i Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę, solennie i uroczyście wypełniać Twoją wolę, budować Twoje królestwo i bronić go w naszej Ojczyźnie
Odpowiadając na Twą Miłość i Miłosierdzie, nasz Królu i Panie, wyznajemy: Jezu, jesteś Królem! Jezu, jesteś naszym Królem! Daj nam poznać wolę Twoją, Panie! Oto jesteśmy!
Maryjo, Królowo Polski, dziękujemy Ci, że zstąpiłaś na Jasnogórski Tron, aby przygotować Naród Polski do podjęcia wielkiej misji Intronizacji Twojego Syna, Jezusa Króla w Polsce. Wspomagaj nas w walce z siłami zła, których działania prowadzą do różnych form detronizacji Jezusa Króla w naszym życiu społecznym i państwowym
Jezu, nasz Królu, przyjdź Królestwo Twoje!
Amen

MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA
Ojcze niebieski, prosimy Cię wysłuchaj naszego błagania, wołania całego polskiego narodu. Tak bardzo pragniemy, aby nasz Pan i Zbawca – Jezus Chrystus został uznany Królem naszego narodu i państwa. Polecamy ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania pana naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna – Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn mógł być przyjęty przez cały polski naród, aby mógł zostać uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie Łaski przygotowane dla naszego narodu mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA (I)
O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako Królowi świata. Wszystkie stworzenia dla Ciebie są uczynione. Rozporządzaj mną jako własnością swoją. Odnawiam moje przyrzeczenia chrztu świętego, wyrzekam sie szatana, jego pychy i jego spraw, i obiecuję żyć, jak przystoi dobremu katolikowi. W szczególniejszy sposób zobowiązuję się użyć wszystkich sił, aby dopomóc do zwycięstwa prawom Bożym i prawom Kościoła świętego. Boskie Serce Jezusa, ofiaruje Ci nędzne uczynki moje w tej intencji, ażeby wszystkie serca uznały Twe święte królowanie i aby w ten sposób mocno utrwaliło się na całym świecie Twoje Królestwo Pokoju. Amen.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA (II)
Panie Jezu Chryste, wyznajemy Ciebie Królem Wszechświata. Cokolwiek stworzone zostało dla Ciebie istnieje. Wypełniaj przez nas wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy nasze przyrzeczenia chrztu świętego. Wyrzekamy sie grzechu i szatana i wszytkiego co do zła prowadzi. Obiecujemy życ w wolności dzieci Bożych, a przede wszystko czynić wszystko, aby zwyciężyły prawa Twego Królestwa Prawdy, Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Amen.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA (III)
Króluj nam Chryste, bośmy Twoje syny, Bośmy Najdroższą Krwią Twą odkupieni, Na łaski Twojej wzniesieni wyżyny I do wiecznego szczęścia przeznaczeni! Króluj nam Chryste duszy naszej sferze, We wszystkich myślach, chęciach, słowach, czynach, Króluj w nadziei, miłości i wierze, I wszystkich ludzkiej twórczości dziedzinach! Króluj nam Chryste w Twym świętym Kościele, Rozszerz go wszędzie po obszarze świata, Niech wszystkie ludy do stóp Twoich ciele, Niech je pogodzi, uspokoi, zbrata! Króluj nam Chryste w Ojczyźnie najdroższej, Niech będzie wzorem ładu i porządku, Niech nie zapomni o warstwie uboższej, I dba o szczęście w każdym swoim kątku. Króluj nam Chryste i w rodziny kole, Szczep miłość, zgodę wśród ojców i dzieci, Króluj w warsztacie, wojsku, rządzie, szkole, Twe prawo Boskie niech nam wszystkim świeci! Króluj nam Chryste, króluj nam bez końca, Tyś nasza Prawda, Światło, Życie, Droga, Tyś nasz Zbawiciel, Pośrednik, Obrońca, Nie chcemy króla – prócz Ciebie, prócz Boga!