Świadectwa

Chcieliśmy przedstawić Wam świadectwa osób które modliły się przed obrazem i doznały łask.

14/08/2013

Synowa mojej siostry była w 29 tygodniu ciąży i przyjechali w odwiedziny. Czuła się dobrze, ale w nocy nastąpiły bóle i krwawienia. Rano pojechali do szpitala. Lekarze orzekli, że stan jest bardzo ciężki, pępowina dziecka i wody zielone. Do innego szpitala dojechać nie mieli szans na przeżycie dziecka. Natychmiast musiało być cesarskie. Cała rodzina modliła się do Chrystusa Króla Polski leżąc krzyżem o uratowanie matki i dziecka. Po dwóch godzinach dowiedzieliśmy się, że dziecko, chłopczyk, bardzo maleńki ważył 1 kg i 13 dag, jest zdrowy i sam oddycha. Sytuacja zdrowotna matki też się poprawiła, nie nastąpiło zakażenie. Pielęgniarka ochrzciła dziecko z wody i dała mu na imię Kacperek. Następnie w specjalnym inkubatorze został przewieziony do szpitala w innym mieście. Czuje się dobrze i troszkę więcej waży. Życie tego maleństwa zawdzięczamy Chrystusowi Królowi Polski, który łaskawie wysłuchał naszych modlitw i próśb. Lekarze nie mieli pewności, że maleńki Kacperek będzie żył.
Dziękująca królowi polski za cud uzdrowienia dziecka i matki!!!!!!!!!!!!!!!!

06/08/2013

Dziękujemy Królowi Polski za nawiedzenie naszej rodziny. Jesteś naszym Panem i Zbawicielem Królem nad Królami, prowadź, strzeż, kieruj nami, przytul nas do swojego Serca. Błogosław nam zawsze i wszędzie nasza jedyna miłości, spraw Królu aby słodka moc Twojej miłości oderwała nas od rzeczy ziemskich a zbliżyła nas do niebios bram. Abyś rychło został ogłoszony Królem Polski przez władze państwowe i kościelne i prosimy o błogosławieństwo Ojczyzny. Rodzina k.

08/08/2013

Witaj Panie Jezu Chryste – „ Królu świata i wszechświata”– w naszym domu i naszej rodzinie.
„Jezu, jesteś Królem. Jezu jesteś moim Królem daj mi poznać wolę Twoją Panie. Oto jestem”.
Od ponad 10 lat tymi słowami codziennie wznoszę me serce ku tobie najdroższy nasz Zbawicielu, Panie Jezu. Królu Polski, we wspólnotach odprawiane były liczne nowenny w intencji „intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski” według „nabożeństwa intronizacyjnego”. Uczestniczyłam w kilku marszach w w/w intencjach. Bardzo dużo mszy św. Było sprawowanych w powyższych intencjach oraz w intencjach wynagradzających, przebłagalnych za grzechy Polaków i naszej Ojczyzny, abyś ty Panie Jezu Chryste – nasz Stworzycielu, Zbawicielu, Książę Pokoju, Więźniu Miłości, Miłości Ukrzyżowana, jedyny ratunku dla Polski – został uznany przez hierarchię kościelną i władze państwowe „Królem Polski” W naszych modlitwach wspólnotowych i prywatnych ta intencja jest zawsze zanoszona. Kochamy cię Panie Jezu i wierzymy, że modlitwy wiernych i szczerze oddanych Tobie i ufających bezgranicznie, zostaną wysłuchane i nastąpi szybki „tryumf Najświętszego Serca Jezusa i Maryi” oczekiwany od tak bardzo, bardzo dawna. Dziękujemy ci najdroższy Panie Jezu – Królu nasz, Polski i całego świata, za to nawiedzenie naszej rodziny, za wszystkie łaski, dary i błogosławieństwa, które nieustannie i hojnie otrzymujemy i o których jeszcze nie wiemy. Dziękujemy Trójcy Przenajświętszej i Mateczce Wniebowziętej za wyproszenie i darmo nam dane łaski, na które nie zasługujemy. Maryjo Matko Chrystusa – odwiecznego kapłana, Matko kapłanów na całym świecie. Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów. Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca, by dał nam kapłanów, jakich nam potrzeba. Uproś Mateczko Niepokalana kapłanów, którzy będą święci! Z pokorą chyląc swe czoła, oddajemy część Bogu Królowi w Trójcy Przenajświętszej jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, a Ciebie Panie Jezu, odwieczny Królu nieba i ziemi uznajemy i obieramy naszym Królem, Królem Polski. Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłoś-cią wołamy : Króluj nam Chryste!!
– w naszej ojczyźnie
– w naszym mieście
– w naszej parafii
– w naszych rodzinach
– w życiu i w sercu każdej osoby uczestniczącej w tej uroczystości.

14/08/2013

Króluj nam Chryste!! W życiu i w sercu moim moich dzieci i mojej rodziny amen, amen, amen. Nieśmiertelny królu wieków, Boże nasz, Jezu Chryste! Oto stoję u stóp twoich, by dziękować Ci za przybycie do mojego domu, bym mogła intronizować Ciebie, Królu Polski w moim domu i w mojej rodzinie. Królu nasz wszechmocny racz nie patrzyć na naszą niegodność i nędzę, ale w imię miłości Twojego Serca zstąp na nas miłościwie, pełen łaski i prawdy, by zawładnąć mną, moimi dziećmi i rodziną. Z wielką pokorą, i z wielką wiarą i miłością, oddaję cześć Bogu Królowi w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, a Ciebie Jezu odwieczny Królu nieba i ziemi, uznaję i obieram naszym Królem i Panem!!! Twoja córka d…

30/09/2013

Dziękuję ci Boże, Jezu Królu za obecność nawiedzając nasz dom, za wszystkie łaski otrzymane, które za wstawiennictwem Mateczki powierzałam przed Twoim świętym wizerunkiem z koleżankami i z rodziną. Proszę o łaski dla dzieci, wnucząt i męża. Dostałam pokój i radość serca. Królu Polski i Matko nasza kochana proszę błogosławcie nam wszystkim. Kochający Pana Jezusa Króla Polski!!!

15/12/2013

Z całego serca chcę ci Boże, Ojcze Królu podziękować za to,że nawiedziłeś nasz dom, że byłeś z nami, że mogliśmy się modlić przed cudownym obrazem razem z moimi córkami. Dziękuję za łaski otrzymane za wstawiennictwem, które Mateńka ukochana wyprosiła u Ciebie naszego Pana i Króla. Proszę  cię  Królu  Polski  z  całego  serca  o  miłość,  opiekę i zdrowie dla całej rodziny, zostań na

5/03/2014

Bardzo dziękujemy, że mogliśmy gościć w naszym domu obraz Chrystusa Króla Polski. Dziękujemy również za wszystkie łaski, którymi obdarzasz naszą rodzinę do chwili obecnej. Gorąco prosimy, bądź zawsze w naszych domach i prowadź nas do końca życia zgodnie z wiarą katolicką. Błogosław nam i sprawiaj, abyśmy u stóp twojego krzyża wypraszali łaski dla całej rodziny, naszych rodaków i całego świata.

18/08/2013

Kochany nasz królu i świata a szczególnie Polski, bardzo ci dziękuję, że ja mogłam cieszyć się tutaj twoją obecnością w moim domu, to była moja radość, że mogłam uwielbiać razem Króla i Królową Polski. Dziękuję ci Matko Boża i Królowo wraz z Jezusem Chrystusem Królem niebios i ziemi za dar błogosławieństwa dla mnie i mojej rodziny. Zawsze wierna wasza córka prosi – Panie Jezu Królu Polskii Ciebie Matko Królowo – o błogosławieństwo. Kochająca córka!!!!!!

09/08/2013

Króluj nam Chryste! Dziękuję tobie, Panie Jezu, za Twoją miłość i za łaski, którymi nas obdarzasz. Dziękujemy za to, że zechciałeś przybyć pod nasz dach w obrazie Króla Polski, naszej Ojczyzny i naszej rodziny Prosimy!
– błogosław nam i pozostań z nami
– przywołaj Panie Jezu do stóp twojego krzyża poleconych Tobie, naszych bliskich i naszych rodaków.

10/08/2013

Króluj nam Chryste! Dziękujemy ci Jezu, Panie nasz i Królu, że odwiedziłeś naszą rodzinę, nasz dom. Dziękujemy za wszystkie łaski. Jezu, uznajemy Ciebie na zawsze jedynym Królem.
Władaj nami, niech w naszych rodzinach nastanie Twoje królestwo miłości i prawdy. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla całej naszej rodziny, naszej ojczyzny. Czciciele Chrystusa Króla Polski.

11/08/2013

Witaj nam Chryste! Dziękujemy ci Panie Jezu i Królu za twoją miłość, za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz, za odwiedzenie naszego domu w obrazie Króla Polski. Błogosław moją rodzinę, moje dzieci i moje wnuki.

12/08/2013

Boże Ojcze Królu Polski! Z całego serca dziękujemy Ci za nawiedzenie naszego domu i naszej rodziny. Z wielką ufnością i pokorą padamy do twych stóp i uznajemy za odwiecznego Króla nieba i ziemi. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i dar Ducha Świętego dla całej naszej rodziny, dla moich dzieci i wnuków. Umacniaj nas w wierze, nie opuszczaj nas w potrzebie i chroń nas od wszelkiego zła i chorób i pozostań z nami na zawsze.

12/08/2013

Boże Ojcze Królu Polski! Z całego serca dziękujemy Ci za nawiedzenie naszego domu i naszej rodziny. Z wielką ufnością i pokorą padamy do twych stóp i uznajemy za odwiecznego Króla nieba i ziemi. Prosimy o Twoje błogosławieństwo i dar Ducha Świętego dla całej naszej rodziny, dla moich dzieci i wnuków. Umacniaj nas w wierze, nie opuszczaj nas w potrzebie i chroń nas od wszelkiego zła i chorób i pozostań z nami na zawsze.

15/08/2013

O Jezu, władco naszych serc i Królu wieków nieśmiertelny, dziękuję ci za nawiedzenie mojego domu, dziękuję za wszystkie łaski, którymi nas obdarzasz. Proszę o błogosławieństwo twoje i dalszą opiekę nad moją rodziną i moją ojczyzną. „Jezu jesteś Królem! Jezu jesteś moim Królem! daj mi poznać wolę Twoją Panie. Oto jestem” h… i rodzina.

31/08/2013

Panie Jezu Chryste Królu polski i świata. Dzisiaj dla nas jest najszczęśliwszy dzień, bo Ty raczyłeś nas odwiedzić w swoim pięknym wizerunku. Dziękujemy Ci za to Panie, że nas wybrałeś by wejść w nasze progi. Błogosław nam Królu i obdarz swoimi łaskami, bądź z nami każdego dnia i czuwaj nad nami. Przemień serca tych, którzy nie chcą cię uznać za Króla Polski. Z całego serca dziękujemy za to, że byłeś Panie. Ten dzień na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Rodzina kochająca i miłująca swego Pana i Zbawcę!!!

27/10/2013

Pragnę podziękować za nawiedzenie mojego domu w cudownym obrazie Chrystusa Króla Polski. Dziękuję za łaski, jakie otrzymałam i odczułam, za pokój serca, za wyjątkową spokojną przespaną noc ( często się budzę i mam kłopoty ze snem). Dzień, w którym żegnałam Pana, był dla mnie wyjątkowy, odczuwałam wielki pokój, błogość, radość, i mimo że pościłam o chlebie i wodzie, był to piątek, czułam się wyjątkowo silnie. Wszystkie prace szły mi przysłowiowo jak po maśle. Chciałabym jeszcze nadmienić, że gdy odnosiłam obraz wydawał mi się lekki, ręce się nie męczyły i nie odczuwałam ciężaru. Za wszystkie łaski i dobroć Pana składam Bogu moje Bóg zapłać.

17/12/2013

Panie Jezu Chryste Królu Polski i całego wszechświata. Bardzo cię kochamy i chcemy Ci bardzo podziękować, że przybyłeś do naszego domu, że mogliśmy modlić się przed cudownym obrazem. Dziękujemy za wszystkie łaski jakie otrzymaliśmy, bądź z nami w każdy dzień i opiekuj się naszą rodziną. Prosimy z całego serca o błogosławieństwo miłości i zdrowie, nie opuszczaj nas Jezu.